Odoo image and text block

Examens

Net zoals bij opdrachten focussen de examens binnen Beopen Onderwijs op het hele plaatje. Studenten moeten per trimester of semester een examen afleggen om hun kennis te testen en punten toe te kennen. Deze punten geven de standaard weer van hun prestaties en kunnen de oorzaak vormen voor heel wat competitiviteit tussen studenten onderling. 


  • Plan dankzij de module examens

Examens vereisen een goede planning, strikte uitvoering en inzet van het hele schoolteam voor een succesvolle uitvoering ervan. Dankzij de examen module van Beopen Onderwijs wordt het uitvoeren van dit hele proces eenvoudiger en transparanter.

  • Leg het examenrooster vast

De examens worden ingepland voor een aantal specifieke studenten dewelke geïnformeerd worden wanneer de examens aangemaakt worden. Dankzij een algehele transparantie en het beter doorstromen van informatie in het Beopen onderwijs platform kunnen studenten zich dus nog vroeger voor het examen beginnen voorbereiden.

  • Ondersteuning van formulieren en velden

Het aanmaken van een examen is kinderspel! Het enige wat nog moet gebeuren is het invullen voor een aantal velden die nodig zijn voor het aanmaken van een examen. Deze zijn: uur en tijdstip, naam van het examen en het vak waarvoor het examen dient afgelegd te worden.

  • Ondersteunt basis weging van punten

Daarnaast kan de leraar ook kiezen hoe de punten moeten gewogen worden, samen met het gemiddelde van alle andere punten of een gewogen puntenschaal voor deze curus.

  • Voeg meer regels en richtlijnen toe

Om het examen voor elke student gelijk te maken kan de leraar of medewerker die het examen aanmaakt kiezen om een minimum te behalen aantal punten in te stellen en door verdere regels op te leggen in de omschrijving van het examen.

Zowel de leraren als de studenten halen voordeel uit de vele manieren waarop examens nog kunnen aangepast of zelfs geannuleerd kunnen worden.

Odoo image and text block
Odoo image and text block