Beopen Indiensttreding

Jobaanbiedingen

In onze hedendaagse samenleving wordt educatie niet meer vernoemd zonder er een beroep aan te koppelen.
Scholen spelen een belangrijke rol in het voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. We bieden ze dan ook de kans om hier samen werk van te maken.


  • Het creëren van nieuwe jobaanbiedingen

Het creëren van vacatures (stages) is uiterst eenvoudig: ze kunnen manueel worden aangemaakt in het systeem of geïntegreerd worden met een extern systeem.

Wanneer gecreëerd binnen het platform, het proces vereist alleen de naam van het bedrijf waar de student zou kunnen worden geplaatst, de naam van de student, een startdatum, het aangeboden pakket en trainingsperiode.

Eens alles ingegeven in het formulier kan een afsprakennota aangemaakt worden.

  • De keuze ligt bij de student zelf

Wanneer een bedrijf een aanbod maakt ligt de keuze bij de student zelf. Deze kan kiezen om het aanbod te aanvaarden of weigeren. Een aanbod kan nadien nog flexibel aangevuld worden met meer informatie of bijlagen.

  • Annulatie van de vacature

Wanneer er geen match kan gevonden worden tussen een student en een bepaalde vacature kan de student dit voorstel afwijzen. Een automatisch bericht vertrekt vanuit het platform naar alle betrokken partijen zodat elk van hen een nieuwe zoektocht kan starten.

 

Beopen Indiensttreding
Beopen Indiensttreding