Odoo image and text block

Resultaten

De opdrachten en examen modules testen de kennis van de studenten maar zijn niet genoeg om een goede opvolging te doen. Door gebruik te maken van de resultaten module wordt een uniek proces toegevoegd wat voorziet in het aanmaken, rapporteren en het publiceren van de resultaten.

Beopen Onderwijs integreert het hele studie- en leerproces om zo een transparenter ecosysteem te kunnen voorzien.


  • Bereken de resultaten

De resultaten kunnen automatisch berekend worden door Beopen onderwijs, rekening houdend met de minimale en maximale scores. Wanneer nieuwe resultaten beschikbaar gesteld worden of beschikbaar zijn worden de studenten hier automatisch over bericht via hun portaal.

  • Resultaten van een vak of individuele punten

De puntentabel kan bestaan uit één of meerdere lijnen. De lijnen geven meer details weer over elk examen aan de hand van individuele punten.

De idee achter meerdere lijnen is dat er dan meer interpretatie en context mogelijk is om het algemene totaal te interpreteren. De echte resultaten worden namelijk vaak slechts eenmalig gecommuniceerd aan het einde van een semester of bij het eindigen van een schooljaar. 

  • Publicatie van de punten en resultaten

Er zijn verschillende wijzen waarop een administratief medewerker de resultaten kan aanmaken. Momenteel bestaan er 2 types van resultaten in het platform. De individuele punten en de resultaten. De resultaten worden in overweging genomen om het al dan niet slagen voor een vak te berekenen, dit vaak op het einde van een periode. De individuele punten worden onmiddellijk ingevoerd in het systeem en beschikbaar gesteld voor de studenten. Zij worden op de hoogte gebracht van zodra een lesgever punten ingebracht heeft.

Beopen Event Management